ფინანსური ინფორმაცია

სრული ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ფაილის გადმოწერა