მწვრთნელები

მთავარი მწვრთნელი

დავით

დიღმელაშვილი

მეკარეების მწვრთნელი

გიორგი

ბუაჩიძე

ადმინისტრატორი

ფრიდონ

კენჭოშვილი