მენეჯმენტი

დირექტორი

გიორგი

კოროხაშვილი

დირექტორი

ბესიკ

ზედელაშვილი

ფინანსისტი

პაპუნა

ზექალაშვილი

მედია ოფიცერი

თამარ

ზედელაშვილი

უსაფრთხოების ოფიცერი

ლაშა

გაბელაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

მიხეილ

ჟორჟოლიანი

გულშემატკივართან მეკავშირე / შშმ პირებთან მეკავშირე

თამარი

ზაუტაშვილი

შშმ პირებთან მეკავშირე

თამარი

ზაუტაშვილი

ექიმი

ლეილა

ბეგიაშვილი

ფიზიოთერაპევტი

ჯონი

ბუცხრიკიძე